Meillä on vain yksi maapallo

Ilmastonmuutoksen torjunta on aikamme suurin yhteiskunnallinen haaste. Maapallon lämpeneminen koskettaa meitä jokaista ja erityisesti tulevia sukupolvia. Haluan edistää oikeudenmukaisia ratkaisuja, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä 1,5 % asteeseen. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää Suomelta ja Euroopan unionilta voimakkaita toimenpiteitä tulevina vuosina. Kaupunkipolitiikalla on suuri rooli ilmaston lämpenemisen pysäyttämisessä. Siksi haluan…

Continue reading

Koulutus avaa ovia tulevaisuuteen

Suomen yksi tärkeimpiä voimavaroja on koulutus ja tulevaisuuden kasvu perustuu korkeatasoiselle osaamiselle sekä uusille innovaatioille. Koulutuksella ja oppimisella on valtaisa merkitys lapsen ja nuoren pärjäämiselle. Varhaiskasvatuksessa lapsi hankkii itselleen taitoja, joiden avulla koulupolun aloittaminen on helpompaa. Suomalainen peruskoulu on onnistunut rakentamaan lapsille ja nuorille tasa-arvoisen ja vahvan osaamispohjan, jonka avulla…

Continue reading

Vaaliteemani: Tasa-arvoiset lähipalvelut

Tasa-arvoiset lähipalvelut ovat jokaisen suomalaisen oikeus. Kansanedustajana  tekisin työtä seuraavien tavoitteiden puolesta:       Perheiden päivähoito-oikeuden palautus koko maahan.       Oppivelvollisuusiän nosto ja toisen asteen koulutuksen tekeminen maksuttomaksi.       Terveyskeskuslääkärin ja -hoitajan vastaanotto muutetaan maksuttomaksi.       Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä helpotettava ja jonoja lyhennettävä. Helsinki kasvaa ennätysvauhtia. Vuoden 2017 väestönkasvu oli suurinta sitten 1960-luvun – väestö…

Continue reading

Helsingin vuoden 2018 valtuustotyöskentelyn tilinpäätös

Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi valtuustotyöskentelyn vuosi. Vuoteen mahtui paljon ja nyt on aika tehdä vuoden tilinpäätös. Vuosi käynnistyi SDP:n ryhmän jättämällä ryhmäaloitteella, jossa esitimme Helsinkiin toisen asteen maksuttomuutta. Maksuttomuus tarkoittaisi, ettei ammatillisen ja luokiokoulutuksen opiskelijoiden tarvitsisi maksaa opinnoissaan tarvitsemistaan opiskelu- ja työvälineistä. Vuoden aikana ryhmäaloitteen eteen tehty kantoi tulosta…

Continue reading

Lapinlahti sai arvoisensa päätöksen

Hyviä uutisia Lapinlahdessa toimiville kansalaisjärjestöille! Syksyn ajan paljon puhututtaneeseen Lapinlahden sairaala-alueen kehittämiseen saatiin tänään kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa hyvä päätös. Lapinlahden sairaala-alueen rakennukset vaativat merkittävää remontointia ja toimijaa, joka sitoutuu kunnostamaan rakennuksia. Tämän mahdollistamiseksi ja alueen kehittämiseksi kaupunki toteuttaa kilpailun, jossa haetaan kaupungin tavoitteiden mukaista visiota kehittämiseen ja edellytetään suojeltujen rakennusten kunnostamista.…

Continue reading

Helsingin vuoden 2019 budjetissa toteutuu oikeudenmukainen tasapaino

Helsingin kaupunginhallitus on tänään vahvistanut budjettisovun ensi vuoden talousarviota koskien. Budjetissa näkyy vahva SDP:n kädenjälki. SDP:n valtuustoryhmä esitti alkuvuodesta maksuttoman toisen asteen edistämistä Helsingissä. Nyt ensi vuoden talousarvion kohdalla kaupunki on päättänyt suunnata kahden miljoonan euron määrärahan toisen asteen maksuttomuuden edistämiseen. Tämän lisäksi Helsinki esittää valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman…

Continue reading

SDP:n ryhmäaloite toisen asteen maksuttomuudesta edistää tasa-arvoa

Koulutuksen tasa-arvo on ollut rakentamassa suomalaisen yhteiskunnan menestystä. Suomen nousu yhdeksi maailman osaavimmaksi kansaksi on tapahtunut pitkälti sen ansiosta, että olemme tarjonneet jokaiselle mahdollisuuden kouluttautua ja hankkia osaamista. Koulutuksen tasa-arvo on tavoite, jonka eteen täytyy tehdä töitä jokaisen sukupolven kohdalla. Maailma on muuttunut, eikä pelkkä peruskoulu enää takaa nuorelle työllistymistä.…

Continue reading

Miksi kaupunkikoulujen menestys pitäisi olla hallituksen agendalla?

Viimeistä vuottaan tarpova eduskuntakausi käynnistettiin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Kun talouskasvu on heikko, on järkevä käyttää vähäiset resurssit siten, että huolehditaan peruspalveluista, kuten päiväkodeista ja kouluista, joissa tulevaisuuden osaajat ja tieteentekijät kasvavat. Sipilän hallitus on kuitenkin päättänyt edetä koulutuspolitiikkaan tehtävien kestävien rakenteellisten uudistusten sijaan koulutusleikkausten tiellä. Monet taloustieteilijät ovat huomauttaneet maan…

Continue reading