Vaaliteemani: Tasa-arvoiset lähipalvelut

Tasa-arvoiset lähipalvelut ovat jokaisen suomalaisen oikeus. Kansanedustajana  tekisin työtä seuraavien tavoitteiden puolesta:       Perheiden päivähoito-oikeuden palautus koko maahan.       Oppivelvollisuusiän nosto ja toisen asteen koulutuksen tekeminen maksuttomaksi.       Terveyskeskuslääkärin ja -hoitajan vastaanotto muutetaan maksuttomaksi.       Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä helpotettava ja jonoja lyhennettävä. Helsinki kasvaa ennätysvauhtia. Vuoden 2017 väestönkasvu oli suurinta sitten 1960-luvun – väestö…

Continue reading